Juridisch Advies en Incasso Bureau

BOEKAM

U kunt reageren op deze wetenswaardigheden.

info@boekam.nl

wetenswaardigheden

Dat recht hebben en recht krijgen niet gelijk is.

Wist u

De folder theorie:

Bestuursorganen zoals b.v. het UWV, CWI en andere overheidsinstellingen hebben de neiging om te roepen dat het in hun folder staat.

Het zijn eigen regels die vaak niet stroken met de wet.

Zij maken gebruik van uw onwetendheid.

Wees op uw hoede en vraag ons om advies.

Wist u

Vrouwe Justitia is er al heel lang. Toen de Romeinen de baas waren in Europa (ongeveer 2.000 jaar geleden) hadden zij een godin met die naam. Die godin had drie dingen: een blinddoek, een weegschaal en een zwaard. Dat was niet zomaar. Daar was lang over nagedacht. Die godin moest er namelijk voor zorgen dat iedereen rechtvaardig werd behandeld. Dat wil zeggen: op dezelfde manier, volgens dezelfde regels. Die blinddoek betekent dat zij onpartijdig is. Oftewel: zij luistert naar iedereen en zegt dan wat zij ervan vindt. De weegschaal betekent dat zij goed bekijkt wie er gelijk heeft. Ze weegt alles wat in de rechtszaal wordt gezegd. Het zwaard dat zij bij zich heeft betekent dat zij streng kan zijn. Ze bekijkt alles, maar zegt daarna wat ze ervan vindt. Dat kan hard zijn. Iemand is schuldig en krijgt straf.
Ook officieren en rechters moeten eigenlijk een blinddoek, een weegschaal en een zwaard dragen: zij moeten alles goed horen, goed over alles nadenken en daarna heel eerlijk beslissen wat er moet gebeuren.

Maar de eerlijkheid dient mij te zeggen dat de blinddoek te vaak wordt omgedaan om niet in eerlijkheid te beslissen.

Het zwaard dient voor de arrogantie die het moet uitstralen.

De weegschaal weegt maar hij is vaak niet goed geijkt.

 

 

Vrouwe justitia

DREIGEND ONTSLAG

Ga niet akkoord met ontslag.

Teken nergens voor.

Houd voorstellen van uw werkgever in beraad.

Zeg dat u beschikbaar blijft voor het verrichten van arbeid.

Vraag om een schriftelijke bevestiging van het geen u is medegedeeld.

Teken schriftelijk bezwaar aan tegen uw  ontslag.

Bewaar alle stukken die u van uw werkgever krijgt en maak er een dossier van.

Let op dat u niet dingen bespreekt met uw collega’s Blijf hoffelijk en netjes.

Bel of mail naar BOEKAM voor advies.

 

Wist u